home Kunstenaars  Nieuws Nieuwe leden  Links contact


copyright 2023 © IMABNADisclaimerDisclaimer

Kunstenaarsvereniging Imabna streeft ernaar u feitelijk juist te informeren.
Ingeval de website informatie bevat die onjuist is of die anders wordt geïnterpreteerd dan bedoeld, kan hiervoor door Imabna geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.

Imabna aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Publicatie van tekst en beeld op de website is bedoeld voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
De rechten van afgebeelde werken op de website liggen bij de betreffende kunstenaar.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud op de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Imabna.